Keystone logo
Christian University of Panama (Universidad Cristiana de Panama (UCP)) 法律和政治学学士学位

法律和政治学学士学位

Christian University of Panama (Universidad Cristiana de Panama (UCP))

Christian University of Panama (Universidad Cristiana de Panama (UCP))

关键信息


校园位置

Vista Alegre, 巴拿马

语言

西班牙语

学习形式

在校园

期间

请求信息

步伐

请求信息

学费

请求信息

报名截止日期

请求信息

最早开始日期

Mar 2024

奖学金

探索奖学金机会以资助您的学业

介绍

关于学校

问题

类似课程

 • 法学学士(荣誉)法学与犯罪学
  • Guildford, 英国
  • Manchester, 英国
  • + 4 更多的
 • 法学学士(荣誉学位),含预科课程
  • Guildford, 英国
  • Manchester, 英国
  • + 1 更多的
 • 法学学士(荣誉学位),含预科课程
  • Guildford, 英国
  • Manchester, 英国
  • + 2 更多的