Keystone logo
American University of Morelos (Universidad Americana de Morelos (UAM)) 法学博士

法律博士 in

法学博士

American University of Morelos (Universidad Americana de Morelos (UAM))

American University of Morelos (Universidad Americana de Morelos (UAM))

关键信息


校园位置

Cuernavaca, 墨西哥

语言

西班牙语

学习形式

在校园

期间

请求信息

步伐

请求信息

学费

请求信息

报名截止日期

请求信息

最早开始日期

Jul 2023

奖学金

探索奖学金机会以资助您的学业

介绍

关于学校

问题

类似课程

 • 法学学士(荣誉)法学与犯罪学
  • Guildford, 英国
  • Manchester, 英国
  • + 4 更多的
 • 法学学士(荣誉学位),含预科课程
  • Guildford, 英国
  • Manchester, 英国
  • + 1 更多的
 • 法学学士(荣誉学位),含预科课程
  • Guildford, 英国
  • Manchester, 英国
  • + 2 更多的